Bewegen = veranderen

Beweging mag je immers bekijken in de sociologische zin van het woord: een netwerk van groepen mensen en organisaties die sympathie hebben voor een bepaald ideaal en doel om een verandering te bewerkstelligen. Lang voor ze in 1885 een politieke partij oprichtten, vormden de socialisten een beweging die de samenleving grondig wou hervormen. Was dit destijds een bittere noodzaak omwille van de schrijnende maatschappelijke tegenstellingen (dertien uur per dag werken in de fabriek en dit zes dagen op zeven, geen vakantie, kinderarbeid, teveel mensen in te kleine beluiken, geen recht op gezondheidszorgen), dan blijft een socialistische beweging evengoed onmisbaar om in te spelen op de grote maatschappelijke problemen van vandaag. En daarbij draagt elke sociaaldemocratische politicus een grote verantwoordelijkheid op zijn niveau. Enkele voorbeelden? Mijn collega’s in het Europees parlement moeten ijveren voor een eenvormig maar billijk sociaal model in alle lidstaten. In het federale parlement zetten we alle zeilen bij om uw sociale zekerheid, uw koopkracht en uw job te vrijwaren. In het Vlaamse parlement gaan we voor kwalitatief onderwijs, innovatie en betaalbaar wonen. Het gemeentelijk niveau is het sluitstuk! De gemeente is immers de plaats bij uitstek waar we samen onze gemeenschap organiseren. En als socialist voegen we daaraan toe: in het belang van iedereen.

Lees verder: Bewegen = tweerichtingsverkeer organiseren.