Bewegen = tweerichtingsverkeer organiseren

En als de gemeente de plaats is waar we onze gemeenschap samen organiseren, dan krijgt “Beweging” een tweede betekenis: het organiseren van tweerichtingsverkeer met u, Leuvenaar. Sociale netwerken vind je immers niet alleen – en zelfs niet in de eerste plaats- op het internet. Sociale netwerken, dat zijn alle inwoners van onze gemeente die samen bijdragen tot de realisatie van kinderopvang, sportvelden, fietspaden, pleinen,… In de stortvloed van nieuwe media worden die netwerken te vaak veronachtzaamd. Daarom zal je vruchteloos naar mijn spitsvondige Twitters zoeken en biedt mijn Facebook-pagina een vrij desolate indruk. Wel heb ik als Schepen van Openbare Werken altijd voor de aanvang van ingrijpende infrastructuurwerken veel tijd geïnvesteerd in overlegvergaderingen met de buurtbewoners. De kritische burger die mij kon overtuigen dat het hem niet alleen om het NIVEA-principe (Niet In Mijn Voor En Achtertuin) te doen was maar dat hij evengoed het belang van zijn hele straat of wijk op het oog had, kon altijd op een luisterend oor rekenen. En hoe kan je als Leuvenaar beter een sociaal netwerk smeren, dan na het beëindigen van een werk samen het glas te heffen om de ongemakken die een werf nu eenmaal met zich meebrengt door te spoelen en vervolgens te klinken op voordelen van de verfraaide leefomgeving?

Lees verder: Bewegen = zich verplaatsen.