De Dijleterrassen: een zomerse topper!

Met de zomer in het land zijn de Dijleterrassen aan de Dirk Boutslaan opnieuw de Leuvense pleisterplaats bij uitstek. Ze zijn een ontmoetingsplaats voor studerende jongeren, werknemers die tijdens de lunchpauze hun boterhammen verorberen, inwoners en bezoekers die even willen verpozen  aan het Leuvense Dijlewater.

Een realisatie  waar Schepen Robbeets met fierheid op terugblikt:

“Door een trapsgewijze uitgraving vanaf de straatkant naar de Dijle, ontstaat een aangename publieke ruimte waar de bezoekers bijna letterlijk met hun voeten in het water kunnen staan. Wat sommigen misschien nog niet weten, is dat we aan de overliggende muur een project uitgevoerd hebben om muurvegetaties te laten groeien. Op termijn ontstaat er zo een levende muur met een fraai kleurenpalet dat de belevingswaarde van de Dijleterrassen nog vergroot.”

Reacties zijn gesloten.