“De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering.”

Bertrand Russell, Engels filosoof en wiskundige 1872-1970

Actualiteit

Als Schepen van Openbare Werken zit Dirk Robbeets niet stil. In deze rubriek “actualiteit” stappen we mee in zijn zevenmijllaarzen door Leuven en zijn deelgemeenten.

Bekijk alle berichten
  • Alfons Smetsplein wordt een groen rustpunt in de stad

    Het Alfons Smetsplein, het pleintje tussen de Tiensestraat en het Pauscollege, wordt volledig heraangelegd. “We willen er een groen en aangenaam plein van maken, in plaats van de stenen oppervlakte dat het plein nu is”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. Meer groen, meer zitbanken, een aangepaste verlichting en een betere toegankelijkheid: dat zijn [...]

  • Betere fietspaden en nieuwe fietsstraten

    Stad Leuven vernieuwt nog dit jaar vijf fietspaden en legt twee gloednieuwe fietsstraten aan. Zo krijgt de druk befietste Blijde Inkomststraat een breder fietspad en wordt de Ridderstraat omgevormd in een fietsstraat. “Deze ingrepen passen binnen ons fietsbeleidsplan, waar we de ambitie uitspraken om een aantrekkelijk en comfortabel fietsroutenetwerk uit te bouwen”, zegt schepen Dirk [...]

  • Het nieuwe circulatieplan: belangrijke stap voorwaarts om Leuven leefbaar en bereikbaar te maken

    De binnenstad leefbaar houden en tegelijk de bereikbaarheid niet in het gedrang brengen: dat was de dubbele ambitie van het Leuvense stadsbestuur bij de gefaseerde invoering van het circulatieplan vanaf eind augustus 2016. Verschillende tellingen en metingen wijzen er nu op dat het de juiste weg opgaat om beide ambities waar te maken. Het principe [...]